Hundfolket uppdateras. Välkommen tillbaka inom kort.