Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring för Hundfolket i Nyköping

Vision
Visionen är upplysta, välutbildade hundägare och hundar, som fungerar väl ute i samhället.

Mål
Målet är att dels vidareutbilda alla hundar oavsett ras/raser och deras förare med mjuka metoder, samt att öka förståelsen för hundar och deras behov.

Etik och moral
Alla människors och hundars lika värde är en grundpelare. Hundfolket är öppet för alla människor, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder, samt alla hundar oavsett ras/raser ålder och kön.

All form av kränkande eller förnedrande uttryck i ord, bild eller skrift är otillåtet både i Hundfolket Nyköping och i svensk lag.

Vi arbetar utifrån följande principer: Vi tolererar inte kränkande särbehandling, alla har skyldighet att motarbeta kränkande särbehandling, att arbetet i föreningen planeras och organiseras så långt det går för att förebygga och motverka kränkande särbehandling av människa eller hund och om kränkande särbehandling inträffar, skall alla inblandade ges möjlighet till adekvat hjälp.

Vett och Etikett
Respekt, ödmjukhet och förståelse är tre viktiga begrepp hos Hundfolket Nyköping. Vi försöker hela tiden att leva upp till det. Om vi träffar på någon som inte följer dessa tre begrepp och beter sig felaktigt så talar vi med den personen om det vi står för och hör vederbörandes tankar för att få till en förändring.

Vi accepterar inte att man pratar bakom ryggen på andra. ”Det du inte kan säga mellan fyra ögon ska du inte säga alls”. Vi ska vara trevliga och öppna i vårt bemötande både mot besökare och mot medlemmar.

Droger
Tobaksanvändning motarbetar vi inom föreningen genom att hålla en rökfri miljö och att inte tillåta tobaksreklam i våra lokaler.

Alkohol får inte förekomma i våra lokaler.

Narkotika och doping ligger långt ifrån den verksamhet vi sysslar med. Skulle vi få kännedom om förekomst av preparat i något sammanhang kommer polis att underrättas.